Roestieke Bouwgevalletjes – Alde Biesen
Roestieke Bouwgevalletjes – Alde Biesen

Roestieke Bouwgevalletjes – Alde Biesen

bVision Photography

Alden Biesen is de naam van de vroegere landcommanderij van de Duitse Orde in Rijkhoven, België en tot 1795 de hoofdzetel van de balije Alden Biesen. Het 56 ha metende domein vormt het grootste kasteelcomplex tussen de Loire en de Rijn. Alden Biesen is uitgebouwd tot een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Overheid en bovendien een cultuurhistorische en toeristische trekpleister.

bVision Photography

Al in de jaren twintig van de twaalfde eeuw wijdde een geestelijke orde van ridders uit het Duitse Rijk, waartoe in de Middeleeuwen ook de Nederlanden en Bourgondië behoorden, zich aan de ziekenzorg onder de kruisvaarders in het Heilige Land (Palestina), met name in Jeruzalem en na de verdrijving uit die stad in Akko. De volledige naam van de organisatie luidde: Ordo fratrum hospitalis sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum (de orde van de broeders van het hospitaal van de heilige Maria der Duitsers in Jeruzalem), kortweg aangeduid met ‘de Duitse Orde’. In 1221 werden zij door Rome gelijkgesteld aan de geestelijke ridderorden van de Tempeliers en Johannieters, wat inhield dat zij direct onder het pauselijk gezag kwamen te staan en ‘exempt’, dat is vrij bleven van het gezag van soevereine vorsten en bisschoppen

bVision Photography

(credits: Text Wikipedia, Clickable Foto’s by Me! from bVision))

15 reacties

Reageren mag, maar hou het netjes...

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.