Spanning aan de Hooidammen
Spanning aan de Hooidammen

Spanning aan de Hooidammen

Trafohuisjes bVision.nl

januariOndanks dat Jan K. (afanja) aan het begin van de week geveld was door de griep, stuurde hij me toch nog de onderstaande foto’s met “zijn” verhaal er bij:
Op één van de twee mooie dagen die we hier in het noorden dit jaar hebben gehad, heb ik even een ritje naar de Hooidammen gemaakt. Deze weg vormt de zuidelijke grens van het natuurgebied de Jan Durkspolder. Deze polder maakt op zijn beurt onderdeel uit van het Nationaal Park de Alde Feanen (de Oude Venen) de rondom de watersportplaats Earnewâld(Eernewoude).

Trafohuisjes bVision.nl

Doel van dit tripje was om even een paar plaatjes te schieten van een nieuw verkeersbord, dat de voorgaande dag langs de weg was geplaatst. Het betreft hier een bord met de tekening van een otter met daarbij de tekst “overstekende otter”, omdat er langs deze weg een door otters zelf gecreëerde oversteekplaats was ontdekt. (rechts te zien op de eerste foto)

Trafohuisjes bVision.nl

Terwijl ik wat foto’s van het verkeersbord maakte, kon ik niet om het transformatorhuisje aan de overkant van de weg heen. Dit eenvoudige trafohuisje staat helemaal alleen aan de rand van het natuurgebied.

Trafohuisjes bVision.nl

Nu heeft Jan bijna het hele verhaal verteld, en had hier nog veel meer bij willen schrijven en ik heb wel een vermoeden waarover. Daarom heb ik een foto weggelaten. Ik dacht namelijk dat ik alles op het internet kon vinden, maar dat viel tegen, Headammen, Oudega, trafo, het leverde niets op. En vertellen dat het trafohuisje gebouwd is door het Provinciaal Energie Bedrijf in Friesland ziet iedereen die op de deur kijkt. Maar toch trekt dit dan voor mij de aandacht, waar moet ik dit plaatsen. Het hele verhaal gaat eigenlijk over Drachten. Het centrum van de gemeente Smallingerland, waarvan ook Oudega, waar deze straat ligt, deel uit maakt. En inderdaad, het lijkt een beetje afgelegen voor wie in een stedelijk gebied woont. Maar ik vind het mooi, heel mooi, en zelfs dit trafohuisje in alle eenzaamheid, versterkt alleen maar de grootsheid en pracht van dit gebied waar Jan regelmatig rondstruint en foto’s maakt…

Trafohuisjes bVision.nl

Ik vind het heerlijk dat de lezers van mijn blog mij regelmatig trakteren met foto’s van trafohuisjes. Ik dank ook iedereen die ze me toestuurt, ik spaar ze echt allemaal, dus als je er ene ziet, schroom niet en maak wat foto’s. Ikzelf kan niet het hele land af gaan zoeken om mijn verzameling te completeren.

click to see the pictures big

Trafohuisjes bVision.nl

19 reacties

  1. Pingback: Spanning aan de Headdammen – bVision & Photography

Reageren mag, maar hou het netjes...

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.